Zvyšování nájemného má svá pravidla

Zvyšování nájemného má svá pravidla

Bydlení v nájmu zůstává pro mnohé lepší variantou, než koupě vlastního rodinného domu či bytu. Někteří nájemníci předpokládají dlouhodobé užívání vybrané nemovitosti. Co když se ale nastěhují za určitých podmínek a majitel brzy přijde se zvýšením nájmu? Není potřeba, aby nájemce respektoval všechny požadavky majitele. Zvyšování nájmu má daná svá pravidla.

Téma zvyšování nájemného by měl nájemce řešit již při podpisu smlouvy. Právě do nájemní smlouvy lze přidat tzv. inflační doložku nebo jiné ujednání, které předem stanoví zvyšování ceny nájemného. Zpravidla se uvádí, že ke změnám může docházet jednou do roka. Pokud při podpisu smlouvy obě strany tuto problematiku neřeší, může později dojít k jednostrannému navýšení.

Pokud ve smlouvě není nic ohledně zvyšování nájemného dáno, má pronajímatel samozřejmě právo jej navrhnout a nájemce je povinen za určitých okolností zvýšení přijmout. Návrh musí být v souladu se zákonem. Nový Občanský zákoník stanovuje kritéria, za jakých okolností může majitel požadovat vyšší nájemné. „Neujednají-li si strany zvyšování nájemného nebo nevyloučí-li zvyšování nájemného výslovně, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. K návrhu učiněnému dříve než po uplynutí dvanácti měsíců, v nichž nájemné nebylo zvýšeno, nebo který neobsahuje výši nájemného a nedokládá splnění podmínek podle tohoto ustanovení, se nepřihlíží,“ je dáno v § 2249 nového Občanského zákoníku.

Pokud nájemce nebude na návrh pronajímatele reagovat, může požadovat majitel soudní rozhodnutí. To se řídí uvedeným zákonem a obvykle stanoví zvýšení nájemného na cenu obvyklou pro danou lokalitu. Nájemné obvyklé v daném místě stanovuje nařízení vlády č. 453/2013 Sb. Při soudním sporu je většinou přizván znalec, který posuzuje, jaké je vhodná výše nájmu pro daný byt.

Ačkoliv právo majiteli dovoluje v určité míře nájemné zvyšovat, soudní spory mohou silně poškodit vztahy obou stran. Proto při sepisování nájemní smlouvy platí, že čím více pravidel je uvedeno, tím snazší je komunikace v budoucnu.

zdroj: realitní zpravodaj