Jak probíhá prodej nemovitosti?

Jak probíhá prodej nemovitosti?
V realitní kanceláři Aden reality máme při koupi/prodeji nemovitostí následující postup

Jakmile se smluvní strany domluví na podmínkách prodeje, tak právníci mohou zahájit přípravu smluvní dokumentace.

Hlavní smluvní podmínky prodeje nemovitosti jsou:

i) cena

ii) termín realizace obchodu

iii) úschova prostředků a podmínky úschovy

iv) úhrada za úschovu (úschova v realitní kanceláři je v ceně služeb RK)

v) termín vyklizení a předání nemovitosti

vi) jiné detaily pro smluvní strany podstatné.

 

Pokud je uzavřena dohoda na výše uvedených podmínkách tak následuje příprava kupní/prodejní smlouvy.

 

Naši advokáti pro připravu smlouvy budou potřebovat nebo si zajistí následujicí:

i) originální výpis z katastru nemovitostí;

ii) kopie dokladů smluvních stran (občanský průkaz, pas, výpis z OR);

iii) v případě úhrady nemovitosti čerpáním úvěru je potřeba předložit návrh úvěrových smluv;

iv) v případě, že strana prodávající má na nemovitosti zástavu, tak je nutné předložit doklad se souhlasem zástavního věřitele (banky, úvěrové společnosti) s prodejem a současně vyčíslení doplatku k datu prodeje;

v) od 1/1/2014 platí povinnost, předložit souhlas druhého manžela s prodejem nemovitosti, pokud je nemovitost psaná pouze na jednoho z manželů.

 

Smluvní strany obdrží návrh kupní smlouvy, v rámci služeb RK jsou hrazeny dvě revize smlouvy. Každou další revizi hradí strana, která ji žádá.

 

Po oboustranném schválení smluvní dokumentace se strany domluví na termínu a místě podpisu smlouvy.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat zde!

Zde je několik zajímavých odkazů: