Má nájemník nárok na úroky z kauce?

Má nájemník nárok na úroky z kauce?

Při uzavírání nájemní smlouvy obvykle nájemník skládá majiteli nemovitosti kauci (dnes zvanou jistotu). Po dobu nájmu disponuje s těmito penězi pronajímatel. Za dodržení všech smluvních podmínek náleží daná částka nájemci, avšak ten ji v průběhu nájmu nemůže jakkoliv zhodnocovat. Může nájemce při ukončení smlouvy mimo samotné kauce požadovat také úroky z této částky?

Na úroky z kauce má nájemce jednoznačně zákonný nárok. Ten vzniká na základě nového občanského zákoníku z roku 2014. Přesto se často právě nájemník spokojí s navrácením jistoty a úroky již nevyžaduje. Zkrátka neví, že má na ně nárok. Přitom zejména při dlouhodobém nájmu nemusí jít o zanedbatelnou částku. Jistota může být pronajímatelem stanovena až na šestinásobek měsíčního nájmu. Zákon přesně nedefinuje výši úroků, ale běžně se vypočítává dle výše úroků bank za úvěry, které poskytují v místě bydliště majitele nemovitosti v době, kdy byla uzavřena nájemní smlouva. K jistotám složeným před rokem 2014 se zpravidla přičítají úroky až od doby, kdy vešel v platnost nový občanský zákoník, tudíž 1. 1. 2014.

Jelikož se tato problematika dostává pomalu do podvědomí pronajímatelů i nájemců, je ideálním řešením uvést výši úroků z kauce již do smlouvy. Je to jediný způsob, jak předejít pozdějším dohadům o částce, kterou má majitel nemovitosti při ukončení smlouvy vyplatit. Zákon pouze stanuje, že úrok nesmí být nula, jinak je to na dohodě obou stran.

Práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců se díky novému občanskému zákoníku zásadně změnila. Bohužel se stále často setkáváme s neznalostí zákona a to vede ke sporům, kterým lze jednoduše předcházet. Pokud si při sepisování nájemní smlouvy není některá strana jistá svými právy či povinnostmi, měla by ještě před podpisem kontaktovat právníka a se vším se poradit.

zdroj: realitní zpravodaj