Krádeže nemovitostí v České republice.

Krádeže nemovitostí v České republice.

Krádeže nemovitostí se stávají i za bílého dne. Konstrukce podvodu je skoro vždy stejná. Kdo je ve veřejném katastru zapsán, je vlastníkem nemovitosti. Zločinci však dokážou změnit vlastníka, aniž by se to skutečný majitel nemovitosti dozvěděl. A jak se dá těmto situacím předejít?

S příchodem nového občanského zákoníku (2014) začala platit tzv. “ochranná lhůta katastru“, kdy katastr musí nejprve písemně informovat majitele nemovitosti o chystané změně a teprve po 20 dnech může zapsat nového vlastníka, ale přestože lhůta riziko zneužití snížila, stále se vyskytují případy, kdy podvodníci odlákali majitele nemovitosti, aby převzali kontrolu nad jeho poštovní schránkou a on se tak o chystané změně nedozvěděl. Pokud se s nemovitostí “něco” děje (převod vlastnictví, vložení nové zástavy třeba bankovní nebo exekutorské), katastr před zapsáním změny nejprve vždy informuje majitele nemovitosti doporučeným dopisem, který mu zašle na adresu trvalého bydliště. Pokud ho majitel nepřevezme, protože bydlí jinde, je na dovolené nebo mu informaci o zásilce někdo záměrně vezme ze schránky, třeba mu ji vyšťourá ze schránky klacíkem, katastr toto již dále neřeší a po uplynutí uvedené lhůty změnu provede. Kromě případů podvodných převodů jsou byty a nemovitosti obecně ohroženy i neoprávněnými zástavami u bank. Probíhá to tak, že podvodníci, vydávající se za majitele, si vezmou od banky nebo lichváře půjčku. I když se později skutečný vlastník nemovitosti dozví o podvodu a dosáhne přepisu na katastru zpátky na sebe, na nemovitosti už zůstane zástavní právo věřitele. Přestože se jedná o výjimečné případy, co dělat, pokud náhodou zjistíte, že je vaše nemovitost přepsána na nového majitele nebo na ní “visí” třeba exekutorská zástava? Ihned kontaktujte katastr a raději i svého právníka, aby vám  pomohl s odvoláním, podáním tzv. poznámky spornosti atd. Důležité je však jednat rychle, aby se nemovitost opět “neprodala”, protože pak už by mohlo být pozdě…Možnou indicii mohou představovat situace, když se vám někdo bude pokoušet prodat nemovitost podezřele levně.

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra šetřila Policie České republiky v posledních letech každý rok přibližně 60 trestných činů souvisejících se zápisy do katastru nemovitostí.

Jde o různé typy pokusů o podvody, nejen falšované smlouvy nebo plné moci, ale i podvody třeba při odstoupení od smlouvy nebo při výmazech zástavních práv, patří sem i případy odehrávající se mezi manžely po rozvodech či mezi rodinnými příslušníky. V neposlední řadě je to pak falešné zatěžování nemovitostí různými vadami v rámci sporů mezi podnikateli

Podvedený by si měl co nejdříve opatřit kopii listiny, na základně níž byl zápis proveden. Tu mu poskytne katastrální úřad. Pokud by šlo o nějaký falzifikát, je třeba bez odkladu podat žalobu na určení práva a její kopii předložit katastrálnímu úřadu k vyznačení poznámky spornosti. Tato poznámka informuje každého o probíhajícím sporu, a nikdo pak nemůže tvrdit, že o tomto problému nevěděl. Takový problém lze s katastrálním úřadem řešit pouze vyznačením poznámky spornosti. Zákaz jakéhokoliv nakládání s nemovitostí může vydat pouze soud a to v rámci určovací žaloby. Zároveň s ní lze požádat o vydání předběžného opatření spočívajícího v zákazu nakládat s nemovitostí. Pokud soud vyhoví, tak se zákaz nakládání zapíše do katastru nemovitostí

K eliminaci rizika dalšího nakládání s nemovitostí v průběhu soudního řízení ale podle něj většinou stačí poznámka spornosti.  „Ta odradí každého kupce od koupě či banku od poskytnutí úvěru proti takové zástavě, protože v opačném případě by nesl všechna rizika plynoucí z nerozhodnutého soudního sporu ten, kdo by přes poznámku spornosti nemovitost koupil nebo přijal do zástavy.

Další informace o krádežích nemovitostí si můžete přečíst zde:

https://www.strazcekatastru.cz/podvody-s-nemovitostmi/

zdroj: ADEN reality