Kdy má nájemník předkupní právo na byt?

Kdy má nájemník předkupní právo na byt?

Mnoho nájemníků setrvává v jednom bytě několik let. Není divu, že si k takovému místu vypěstují jistý vztah. Problém nastává, pokud se majitel rozhodne pro prodej své nemovitosti. Ačkoliv může mít nájemník zájem o koupi bytu, předkupní právo nenáleží každému.

Předkupní právo je využíváno nejčastěji při prodeji obecních bytů. Většinou se nájemci dočkají i zvýhodněné ceny. Této výhody však nemůže čerpat každý nájemce. Zákonem je předkupní právo dané v případě prvního prodeje. “Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu. To platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s bytem v tomtéž domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do šesti měsíců od její účinnosti,” uvádí § 1187 odst. 1 NOZ. To však neplatí pro právnické osoby.

Určitou výhodu mají obyvatelé domu s jedním majitelem. Dům většinou není rozdělen na jednotlivé bytové jednotky a v katastru je tedy veden jako jedna nemovitost. Pokud by chtěl majitel byty prodat jednotlivě, musel by je nechat zapsat do katastru. V tuto chvíli již nájemníci mohou využít předkupního práva. Pokud se vlastník rozhodne pro prodej celé domu bez rozdělení, předkupní právo nemohou potencionální zájemci z řad nájemníků využít.

Pokud lze využít předkupního práva, má nájemník šest měsíců na rozmyšlení. V případě nezájmu z jeho strany se musí po uplynutí této lhůty okamžitě vystěhovat. Mnoho nájemníků zůstává v klidu díky smlouvě na dobu neurčitou, která jim dává vůči pronajímateli nemovitosti opravdu velké výhody. V případě prodeje už tolik chráněni nejsou. I když nový majitel přejímá byt i se závazky, tak smlouva může být vypovězena z důvodu potřeby bytu pro pronajímatele. Je velice pravděpodobné, že kupující má o byt zájem z důvodu vlastního bydlení.

Nový občanský zákoník chrání zájmy nájemníků, avšak v případě prodeje jsou odkázáni na dobrou vůli majitele, zda jim byt k odkupu nabídne. Ten však mnohdy využívá situace k navýšení ceny. Naštěstí nabídka bytů k pronájmu je stále velmi dobrá.

zdroj: realitní zpravodaj