ČNB začala licencovat úvěrové zprostředkovatele. Prověřit si je můžete on-line

ČNB začala licencovat úvěrové zprostředkovatele.

Úvěry už konečně nemůže dělat každý. Kdo chce zprostředkovávat úvěry, musí projít registrací u ČNB a splnit nová pravidla vyplývající z nového zákona o spotřebitelském úvěru. Jak si zprostředkovatele ověřit a pomohou nová pravidla pročistit trh?

Donedávna mohl úvěry zprostředkovávat téměř kdokoliv. Stačilo si zažádat v bance o identifikační číslo, projít základním školením a další “úvěrový poradce” byl na světě. To se nyní konečně mění. S novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v platnost 1. 12. 2016, došlo k zásadní změně. Kdo chce zprostředkovávat úvěry, musí získat oprávnění od České národní banky (registrace je zpoplatněná) a musí splňovat další podmínky vyplývající ze zákona o spotřebitelském úvěru, mezi které patří sjednání pojištění odpovědnosti a především úspěšné složení odborné zkoušky.

Nová pravidla jsou docela solidní síto na nezkušené poradce a nebankovní poskytovatele úvěrů. Síto, které jednak prověří, jestli to poradce myslí se zprostředkováním vážně a dá určitý předpoklad, že poradce úvěrům skutečně rozumí,” říká Libor Ostatek, ředitel makléřské společnosti Golem Finance.

Odborná zkouška bude povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, prodejce a distributory úvěrových produktů. Povinnost vykonat odbornou zkoušku vznikla s platností nového zákona tzn. 1. 12. 2016, ale v praxi zatím není certifikační autorita, oprávněná k provádění zkoušek odbornosti. To by se však mělo ve velmi krátké době změnit a certifikace se rozjedou na plno. Nejzazším termínem pro její absolvování je pak listopad 2018.

Stojí za pozornost, že v naší profesi doposud neexistovaly žádné mantinely a pravidla pro to, kdo může takto zodpovědnou činnost ovlivňující život klientů na mnoho roků dopředu, vykonávat. Nová pravidla vítáme a jsem přesvědčený o tom, že přispějí k profesionalizaci práce úvěrových zprostředkovatelů” říká Libor Ostatek.

Jak si ověřit, jestli poradce splňuje nová pravidla? Je to jednoduché. Vstupní bránou do registru zprostředkovatelů jsou tyto webové stránky ČNB, kde si zájemce může poradce ověřit podle jména nebo identifikačního čísla.

V tuto chvíli je v registru ČNB zaevidováno 280 zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru, pod kterými je zaregistrováno dalších zhruba 14 000 vázaných zástupců (další jsou registrovaní přímo pod poskytovateli úvěrů). Z pohledu zaměření samostatných zprostředkovatelů dominují finančně poradenské společnosti tvořící 64 % celkového počtu. Druhou největší skupinou jsou dle naší kategorizace běžní zprostředkovatelé půjček, kteří neposkytují finanční poradenství v pravém slova smyslu. V porovnání s pojišťovacími zprostředkovateli, kteří rovněž podléhají registraci u ČNB, je “úvěrářů” cca. 1/7.

zdroj: realitní zpravodaj